Kisat ja leirit

01.11.
2016

Finlands Svenska Gymnastikförbund specialmästerskap, 3.– 4.12.2016 Vasa

3.– 4.12.2016, Variska skola, Vasa
Lokal arrangör: Vasa redskapsfantaster (VRF)

Tävlingsklasser  
Pojkar klass 1a (station) 
Pojkar klass 1b  Flickor klass B, yngre och äldre
Pojkar klass 2  Flickor klass C, yngre och äldre
Pojkar klass 3  Flickor klass D
Pojkar klass 4  Flickor klass E
Pojkar klass 5  Flickor klass F
Pojkar klass 6    

Preliminär tidatabell 
Lö 26.4 kl. 12.00-20.00 (pojkar: 4, 5, 6, flickor: B yngre, äldre, E, F)
Sö 27.4 kl. 09.00 – 14.00 (pojkar: 1a, 1b, 2, 3, flickor: C yngre, äldre och D)

Adress
Vanhan Vaasan yläkoulu Variska, Vanhan Vaasankatu 20, 65370 Vasa
Notera krav på domare 1 – 5 gymnaster/klass – 1 domare
6 – 14 gymnaster/klass – 2 domare
15 eller flera gymnaster/klass – 3 domare

Straffavgifter
Straffavgiften är 60 euro för varje utebliven domare. I samband med anmälan bör föreningens domare anmälas, i vilka klasser de dömer, samt vilket domarkort de innehar. Meddela också ifall föreningen saknar domare i någon klass!

Anmälning
Bindande anmälan per e-post till merja_mettanen@hotmail.com senast den 13.11.2016. Använd anmälningsblanketten “Redskap specialmästerskap" som finns på sidan: http://www.fsg.fi/sv/startsidan/dokumentbank/   
Kom ihåg att anmäla födelseåret för flickor i klass B, C och D! 
OBS! Föreningarna betalar ingenting i samband med anmälningen. FSG skickar en faktura till varje förening EFTER tävlingarna. I denna faktura inkluderas eventuella straffavgifter.


Kost och logi 
Lunch och middag (lördag) och lunch (söndag), kan beställas för 8 euro/ portion. Anmälan och betalning för lunch och middag görs senast den 13.11.2016 till merja_mettanen@hotmail.com  
Eventuella mat allergier bör meddelas i samband med anmälningen.
Vasa redskapsfantasters konto VTT - VRF:
Danske bank FI16 8650 0710 1608 19. Avgifterna returneras inte vid annullering.

Information om exakt tävlingstidtabell skickas till anmälda föreningar så snart deltagarantalet är klart.

Förslag på logi: Rantasipi Tropiclandia  (Lemmenpolku 3, 65170 Vaasa, tel. 06-2838 555, tropiclandia.rantasipi@restel.fi)
59€/enkelrum/dygn
70€/dubbelrum/dygn (35€/person/dygn)
84€/dubbelrum + 1 extrabädd/dygn (28€/person/dygn)
98€/dubbelrum + 2 extrabäddar/dygn (24,50€/person/dygn)
Inkluderar frukost.

Förfrågningar riktas till Marja Räisänen, tel. 040-5737 768, Merja Mettänen merja_mettanen@hotmail.com eller Sanna Suominen sanna.suomine@gmail.com 

FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUND, REDSKAPSSEKTIONEN

Takaisin