Valmentajan ja ohjaajan pelisäännöt

Valmentaja on velvollinen toimimaan seuran yleisten pelisääntöjen mukaisesti ja ottamaan pelisäännöt huomioon valmennustehtävässään.

 

 1. Teen parhaani ohjaus- ja valmennustyössäni.
 2. Näytän hyvää esimerkkiä voimistelijoille omalla käytökselläni.
 3. Ohjaan voimistelijoita suunnitelmallisesti ja kannustan terveellisiin elämäntapoihin.
 4. Tulen ajoissa pitämään tuntia ja huolehdin, että minulla on asianmukaiset varusteet päällä.
 5. En käytä kännykkää valmennuksen aikana kuin hätätapauksessa.
 6. Huolehdin siitä, että kaikki viihtyvät tunneilla.
 7. Olen avoin ja kannustava, annan palautetta oikeudenmukaisesti rohkaisten valmennettaviani.
 8. Vaadin tunneilla hyvien käytöstapojen ja yhteisten pelisääntöjen noudattamista.
 9. Kohtelen kaikkia voimistelijoita yksilönä ja tasavertaisesti.
 10. Huolehdin turvallisuudesta.
 11. Olen säännöllisesti yhteydessä vanhempiin ja ilmoitan muutoksista ajoissa sekä sitoudun tiedottamaan muitakin seuraa koskevista asioista oman ryhmäni valmennettaville ja vanhemmille (kilpailut, esiintymiset jne.)
 12. Huolehdin omalta osaltani salin, välinevaraston ja toimiston hyvästä järjestyksestä.
 13. Kunnioitan muita valmentajia ja teen yhteistyötä heidän kanssaan.
 14. Jos en pääse pitämään ryhmäni harjoituksia, hankin itselleni ajoissa sijaisen.
 15. Minulla on vaitiolovelvollisuus valmennettavien yksityisasioista.
 16. Kasvatan taitojani ohjaajana ja valmentajana.
 17. Sitoudun seuran kannustamisen periaatteisiin.

 

Kannusta, Kehu, Kehity!

VTT - Voimistelee Telineillä Tsempaten