Pelisäännöt

VOIMISTELIJOIDEN PELISÄÄNNÖT

1. Tulen ajoissa harjoituksiin jättäen ulkovaatteeni siististi pukuhuoneen naulakoihin.
2. Pukeudun tunnille sopiviin vaatteisiin. Isot korut ja kellon otan pois. Pitkät hiukset laitan kunnolla kiinni.
3. En käytä kännykkää harjoitusten aikana kuin hätätapauksessa.
4. Kuuntelen valmentajia ja toimin heidän antamiensa ohjeiden mukaisesti.
5. Käyttäydyn tunneilla kohteliaasti, kannustan muita ja olen kaveri kaikkien kanssa.
6. Annan kaikille harjoitusrauhan.
7. Yritän tunneilla parhaani ja harjoittelen mielelläni uusia taitoja.
8. Saliin tuon vain muovisen vesipullon, joka on varustettu omalla nimelläni. Karkit, purkat, limsat jne. jätän kotiin.
9. Osallistun telineiden ja mattojen kokoamiseen ja keräämiseen valmentajan ohjeiden mukaan.
10. Noudatan hyviä käytöstapoja ja yhteisiä pelisääntöjä.
11. Jos en voi osallistua valokuviin, joita käytetään seuran julkaisuissa, ilmoitan siitä valmentajalle.
12. Sitoudun seuran kannustamisen periaatteisiin:

 

Kannusta, Kehu, Kehity!
VTT- Voimistelee Telineillä Tsempaten

Voimistelijan pelisääntöihin sitoudutaan, kun ilmoittaudutaan Vaasan Telinetaitureiden voimisteluryhmään kaudelle 2023-2024 MyClubissa.

Jos pelisääntöjä ei noudateta tai niitä rikotaan toistuvasti, seuralla on oikeus poistaa voimistelija ryhmästä.

 

 

VOIMISTELIJOIDEN VANHEMPIEN PELISÄÄNNÖT

ALLE 16-VUOTIAIDEN VOIMISTELIJOIDEN VANHEMMILLE

1. Kannustan lastani ja olen kiinnostunut hänen kehityksestään voimistelijana. En aseta tavoitteita lapseni puolesta.
2. Huolehdin, että lapseni tulee ajoissa harjoituksiin.
3. Jos jään tunnin ajaksi koululle, Silveriaan tai Volttihallille, odotan salin ulkopuolella. Valmentajan tai ohjaajan kanssa keskustelen vasta tunnin päätyttyä.
4. Annan ohjaajille, valmentajille ja tuomareille työrauhan. En arvostele heitä lapseni kuullen.
5. Keskustelen tai kysyn epäselvistä asioista tai tilanteista lapseni valmentajan kanssa.
6. Pidän osaltani huolen siitä, että lapseni on tietoinen voimistelijoiden pelisäännöistä ja ymmärtää niiden merkityksen.
7. Huolehdin lapseni riittävästä ravinnon- ja levonsaannista.
8. Huolehdin lapseni jäsenmaksun, leirimaksujen sekä asustemaksujen maksamisesta ajallaan. Ongelmatilanteissa olen yhteydessä seuraan.

9. Osallistun seuran järjestämiin varainkeruutempauksiin ja talkootehtäviin.
10. Kerron valmentajalle ja ohjaajalle lapseni mahdolliset erityispiirteet ja/tai harrastamiseen vaikuttavat sairaudet.
11. Ilmoitan lapseni valmentajalle aina etukäteen, kun lapsi jää pois harjoituksista.
12. Jos lapseni matkustaa toisten kyydissä, osallistun matkakustannuksiin.
13. Kun lapseni on kilparyhmässä, osallistun oman toimikuntani työhön aktiivisesti.
14. Sitoudun seuran kannustamisen periaatteisiin.

 

Huoltajan pelisääntöihin sitoudutaan, kun lapsi ilmoitetaan Vaasan Telinetaitureiden voimisteluryhmään kaudelle 2023-2024 MyClubissa.

Pelisäännöt on kehitetty kaikkien voimistelijoiden viihtyvyydeksi ja turvallisuudeksi.

 

GYMNASTERNAS SPELREGLER

1. Jag kommer i tid till träningen och hänger snyggt upp mina kläder i omklädningsrummet.
2. Jag klär mig i lämpliga kläder inför träningen. Jag lämnar bort stora smycken och klockan. Jag sätter fast håret så att det hålls borta från ansiktet.
3. Jag använder inte mobiltelefon under träningen, endast i nödfall.
4. Jag lyssnar på tränaren och och följer hens instruktioner.
5. Jag är artig och uppmuntrar andra att göra sitt bästa. Jag är vän med alla.
6. Jag låter alla träna i lugn och ro.
7. På träningen gör jag mitt bästa och tränar gärna på nya saker.
8. I salen använder jag endast vattenflaskor gjorda av plast och skriver mitt namn på flaskan. Godis, tuggummi, lemonad osv. lämnar jag hemma.
9. Jag hjälper till att plocka fram och städa undan redskap, enligt tränarens anvisningar.
10. Jag uppför mig väl och följer spelreglerna.
11. Jag berättar för tränaren om jag inte vill vara med på bilder som föreningen publicerar.
12. Jag förbinder mig att uppmuntra enligt föreningens principer:

 

Kannusta, Kehu, Kehity!     (Uppmuntra, Beröm, Gör framsteg!)

VTT- Voimistele Telineillä Tsempaten!

Då du anmäler dig till en grupp i Vasa Redskapsfantaster via MyClub, förbinder du dig att följa spelreglerna för säsongen 2023-2024. Om spelreglerna inte följs och bryts upprepade gånger, har föreningen rätt att utesluta dig från gruppen.


SPELREGLER FÖR GYMNASTENS FÖRÄLDRAR,

FÖR FÖRÄLDRAR MED GYMNASTER UNDER 16 ÅR

1. Jag uppmuntrar mitt barn och är intresserad av hur hen utvecklas. Jag ställer inte upp mål för mitt barn.
2. Jag ser till att mitt barn kommer i tid till träningen.
3. Jag väntar utanför salen ifall jag blir kvar i skolan, Silveria eller Volttihalli under träningen. Jag diskuterar med tränaren först efter träningen.
4. Jag ger arbetsro åt ledarna, tränarna och domarna, och jag kritiserar dem inte så att mitt barn hör.
5. Vid oklarheter diskuterar jag med mitt barns tränare.
6. Jag ser till att mitt barn vet vilka spelreglerna är och att hen förstår dem.
7. Jag ser till att mitt barn får tillräckligt med näring och vila.
8. Jag betalar medlemsavgifter, lägeravgifter och andra avgifter inom utsatt tid, vid problem kontaktar jag föreningen.
9. Jag berättar för mitt barns tränare och ledare om eventuella särdrag hos mitt barn.
10. Jag meddelar mitt barns tränare i förväg om mitt barn blir borta från träningen.
11. Om mitt barn samåker med andra till tävling eller läger, deltar jag med resersättning.
12. Då mitt barn är med i en tävlingsgrupp, deltar jag aktivt i talkoarbete.
13. Jag förbinder mig att följa föreningens principer och slogan:

 

Kannusta, Kehu, Kehity!    (Uppmuntra, Beröm, Gör framsteg!)
VTT- Voimistele Telineillä Tsempaten!

Du förbinder dig till spelreglerna för säsongen 2023-2024 då du anmäler ditt barn till en grupp i Vasa Redskapsgymnaster via MyClub.

Spelreglerna är till för att alla gymnaster ska trivas och kunna gymnastisera tryggt.