Valmentajalle

​Periaatteet ja toimintatavat ryhmien valmennuksessa:

 • Jokainen voimistelija on yksilö ja kehittyy omaan tahtiinsa, ei ole tarvetta vertailla heitä toisiinsa.
 • Voimistelijoita ohjataan kannustamalla ja antamalla palautetta liikkeiden suorittamisesta. Epäonnistumisesta ei moitita.
 • Rangaistuksia ei käytetä, koska tutkimuksissa on osoitettu niistä olevan vain haittaa erityisesti motivaatiolle. Tarvittaessa rauhoitutaan salin reunalla, mutta se ei ole rangaistus vaan opetetaan keino hillitä käytöstä.
 • Ulkoisia palkintoja pyritään myös välttämään, koska joidenkin tutkimusten mukaan se voi vähentää sisäistä motivaatiota.
 • Sisäisen motivaation kehittäminen on tärkeää. Voimistelijat opetetaan pitämään lajista kannustamalla.
 • Voimistelijoita autetaan kehityksen seuraamisessa tekemällä positiivisia huomioita siitä, kuinka joku asia on alkanut sujua harjoittelun myötä.
 • Tavoitteena on, että harjoituksiin tuleminen on aina mukavaa eikä "pakko".
 • Voimistelija kokee olevansa tunnilla hyväksytty ja pidetty omana itsenään.
 • Autetaan voimistelijaa ymmärtämään, miksi asioita harjoitellaan. Tällä yritetään parantaa voimistelijan hallinnan tunnetta siitä, että hän itse pystyy vaikuttamaan taitojensa kehittymiseen. Emme myöskään halua, että kukaan ajattelee valmentajan määräävän harjoitteita mielivaltaisesti ilman perusteita.
 • Haluamme jokaisen voimistelijan tuntevan, että valmentaja on tunnilla häntä varten ja haluaa hänelle parasta.
 • Positiivinen ilmapiiri harjoituksissa edistää oppimista, siksi sen ylläpitäminen on tärkeää.
 • Pyritään huolehtimaan myös siitä, että voimistelijat tulevat keskenään hyvin toimeen ja kaikilla on harjoituksissa mukava ja turvallinen olo.